X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

موش

جوندگان یا (Rodents) گروه بزرگی از پستانداران را با حدود2000جنس تشکیل میدهند از جمله موش درگروه یاد شده شامل موشهای  بزرگ یا  Rat با (قریب 500 جنس) موش خانگی یا Mouse با (قریب 130 جنس) می باشند.  

موش خانگی MusMusculus ، موش سیاهRattusrattus  و موش قهوه ای Rattus norvegicus رامیتوان سه گونه عمده از جوندگان نام برد که دراغلب نقاط دنیا از جمله تهران مشاهده می شوند و اغلب موجب خسارت می گردند ازلحاظ اکولوژیکی جوندگان یکی ازحلقه های اصلی زنجیره غذایی در طبیعت هستند لذا اهمیت شناخت جوندگان در یک سیستم ضروری است .

از نظر اقتصادی موش ها علاوه بر خسارت به محصولات غذایی و کشاورزی وخدمات بهداشتی همواره خطر بزرگی برای زندگی بشر محسوب می گردند .

 موش ها می توانند مخزن وعامل انتقال وانتشار عوامل بیماریزای انسانی اعم از ویروس ، ریکتزیا  Ri KTezyA  باکتری اسپیروکت ، پروتوزوا  ProtozoA و انگل باشند .به همین دلیل موش هایی که در جوار انسان زندگی می کنند همواره بعنوان یک آفت مهم بهداشتی تلقی می گردند.

مسمومیت از نوع سا لمونلایی از جمله بیماریهای انتقال یافته توسط این جانور می باشد که عامل بیماری از طریق خوردن غذای آلوده به ادرار ، مد فوع یا بزاق موش به انسان منتقل می گردد .

بعضی از موشهای نروژی در برخی موارد ممکن است حتی به انسان حمله کرده و در نتیجه گاز گرفتگی نوع  اسپریل 
(
Spril
)  از بزاق موش آلوده وارد محل گاز گرفتگی شده وموجب بیماری تب گاز گرفتگی شود. 

از زمانهای قدیم بخصوص از هنگامی که نقش موش ها در انتقال بیماری طاعون مسجّل گردید کوشش های جدی برای مبارزه با این حیوان در سراسر دنیا انجام گرفته است .

از جمله این مبارزه ها میتوان مبارزه بیولوژیکی ، مبارزه مکانیکی و مبارزه شیمیایی را نام برد در مبارزه بیولوژیک از دشمنان طبیعی این جانور می توان از سگها و گربه ها و میکروب بیماری زا نام برد که سبب کاهش جمعیت این جانور میشود .این امر در بعضی از موارد در سگها و گربه هایی که در محیط شهری و مملو از مواد غذایی زندگی  می کنند صدق نمیکند از دیگر دشمنان طبیعی موش میتوان حیواناتی مانند سمور ، جوجه تیغی، جغد وپرندگان شکاری را نام برد.

امکان مبارزه با موش ها از طریق ایجاد بیماری بین آنها که تهدیدی برای انسان بوجود نیاید در حال بررسی است از آنجائیکه موشها برای تولید مثل وادامه زندگی به آب وغذا و پناهگاه احتیاج دارند با سالم سازی و بهسازی محیط میتوان شرایط زندگی را برای آنها نامساعد نمود.

مبارزه مکانیکی به کلیه اعمالی گفته میشود که موشها را از رسیدن به غذا ،آب و پناهگاه در ساختمان ها واماکن و معابر باز می دارد .

در مبارزه شیمیایی نیز از مواد دور کننده ،عقیم کننده ومسموم کننده برای از بین بردن موشها استفاده میشود .در استفاده از سموم نیز میتوان از انواع روش تدخینی ،گردپاشی ، سمپاشی و طمعه گذاری را نام برد.

معمول ترین روش مبارزه شیمیایی استفاده از طعمه مسموم است که طی آن مواد خوراکی مورد علاقه این حیوان به سموم مختلف آغشته شده و در دسترس آن قرار می گیرد. سموم موش کش را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .سموم حــاد الاثر (تند اثر) بلافاصله پس از مصرف سبب مرگ حیوان می شود و سموم بطی الاثر (کند اثر) که با ایجاد مسمومیت بتدریج موجب مرگ جانور می گردد.

سموم ضد انعقادی با مکانیسم رقیق کردن خون موجب خون ریزی داخلی شده وبا حا لتی شبیه به پیری زود رس پس از چند روز سبب مرگ حیوان می شود .

از انواع سموم ضد انعقادی می توان وارفارین ، برومادیولون (لانیرات) وبرودی فاکوم (کلرات) را نام برد . مشکل تراکم جمعیت موش در کانالها ومسیلها وجود دارد عدم رعایت شهروندان در حفظ پاکیزگی شهر ،عدم جمع آوری صحیح زباله در سطح خیابانها،کوچه ها ، نهرها ، جویبارها و مسیلها و همچنین ورود فاضلاب اماکن به درون جویها وانهار و عدم تجهیز شهر به سیستم دفع فاضلاب شهری از جمله مهمترین عوامل وجود موش در شهر می باشد .

بکار گیری شیوه های تلفیقی مــبارزه با موش

همانطوریکه تجارب گذشته نشان داده است بکارگیری واجرای تنها یک روش یعنی استفاده از سموم وطعمه های شیمیایی در قالب مبارزه شیمایی چندان کارا واثرگذار نبوده و ضرورت استفاده از دیگر شیوه های اجرایی مبارزه  فیزیکی و مکانیکی در قالب مبارزه تلفیقی توصیه می گردد.