X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مگس خانگی

مگس خانگی

مگس خانگی دارای اندازه متوسط در حدود 9-6 میلیمتر برنگ خاکستری روشن یا تیره که برروی پشت  4 نوار طولی سیاه رنگ مشاهده می شود . بالها شفاف و فاقد هر گونه لکه هستند این مگسها اغلب با انسان معاشر بوده از انواع مواد از جمله پس مانده غذای انسان و حیوانات ، شیر ،شکر ،    و میوه های

فاسد ، زباله های مختلف ، اجساد در حال فساد ، مدفوع ، خون تازه و خشک شده ، خلط سینه ، ترشحات بینی و …..تغذیه مینمایند . این مگسها از مواد آلوده تغذیه نموده و از طریق برگرداندن آن مواد و مدفوع نمودن بر روی مواد غذائی و همچنین از طریق موهای روی بدن ، عوامل بیماریزا را بطور مکانیکی منتقل مینمایند. مگس خانگی در انتقال باکتریها مانند شیگلا ، سالمونلا ،  سل و جذام و تک یافته های انگل مانند اسهال آمیبی ، تخم انواع کرمها ، ویروسها مانند فلج اطفال و هپاتیت ها و بسیاری عوامل دیگر به انسان نقش دارند.

مبارزه

1-بهسازی محیط

-         قراردادن زباله در کیسه ها ی در بسته ، سطلهای درب دار

-         دفن بهداشتی زباله

-         سوزاندن زباله

-         ایجاد توالتهای بهداشتی

-          دفع صحیح فاضلاب

-         جلوگیری از انباشته شدن کودهای دامی در مجاورت اماکن مسکونی

2- مبارزه فیزیکی و مکانیکی

-         قرار دادن درب بر روی ظروف محتوی غذا

-         نصب توری ضد زنگ یا پلاستیکی بر روی دربها ، پنجره ها و هواکشها

-         نصب تله های نوری در فروشگاه های مواد غذائی ، لبنیات ، قصابی و مغازه ها

3- مبارزه شیمیائی

-         استفاده از اسپری حشره کش ها که بطور موقت مگسها را میکشد

-         استفاده از  محتوی حشره کشها از کارگاههای مواد غذائی

-         استفاده از طعمه های سمی محتوی مواد قندی و یک حشره کش بهداشتی

-         استفاده از کاغذها و چسبهای محتوی حشره کشها

-         سمپاشی اماکن با استفاده از حشره کشهای بهداشتی

پشه ها


  حشرات نسبتاً کوچک با بدنه باریک به طول 6-4 میلیمتر هستند که در روی سر دارای چشمهای مشخص و 1 جفت آنتن بند بند و بلند وقطعات دهانی در ماده از نوع گزنده است. فقط پشه های ماده خونخواری میکنند. بالها شفاف گاهی دارای لکه ها ئی است که برای تشخیص به کارمی روند پاها بلند و بروی شکم نیز فلسهائی به رنگ های مختلف دیده میشود.

پشه های ماده با گزش خود ایجاد حساسیت و خارش در محل گزش مینماید تعدادی از پشه ها از انتقال عوامل بیماری زا ی متعددی نقش دارند مانند :

پشه ها ی آنوفل که در انتقال بیماری مالاریا و تعدادی از فیلدها نقش دارند

مبارزه

1-  مبارزه فیزیکی و محیطی

-         زهکشی آبهای راکد آبهای راکد که محل رشد و نمو لاروها ( نوزاد ) پشه ها میباشد

-         پرکردن چاله ها که محل رشد و نمو لاروها ( نوزاد ) پشه ها میباشد

-   پاکسازی ظروفی که    به عنوان لانه لاروی محسوب شوند مانند قوطی های کنسرو، بشکه های آب ، ظروف سفالی ، لاستیک فرسوده و….

-         بستن درب ظروف سنتی که مخزن آب بشمار می آیند

-         از بین بردن ماندابها

-         ازبین بردن علفها و گیاهان آبزی که پناهگاه بعضی از پشه ها است

2-  مبارزه مکانیکی

-         نصب توری بر روی دربها و پنجره ها و هواکشها ، چاه فاضلاب

-         استفاده از پشه بند در شبها

3-  مبارزه شیمیائی

-         استفاده از روغن ها و فرآورده های نفتی در فاضلاب روها ، آبهای راکد ، چاههای فاضلاب

-   استفاده از حشره کشهای ابقائی بهداشتی مشروط به اینکه مقاومت مشاهده نشده باشد (جهت سمپاشی)

-    استفاده از مواد دور کننده ( که به قسمت های مختلف بدن مالیده می شود و حشرات برای چند ساعت دور می شوند )